Although ile ilgili örnekler

Although; Rağmen, lakin, halde, karşın anlamına gelmektedir. İngilizcede yan cümlelerin başında kullanılan bir bağlaçtır.

Although ile ilgili cümle örneklerini veriyoruz.
 
Although I tried hard, it didn' t do much good.
Çok gayret ettimse de pek işe yaramadı. 
 
Although he is young, he is not inexperienced. 
Genç olmasına karşın tecrübesiz değil.
 
Although I wanted more 
-Daha çok istediğim halde
 
Although it hurts to see you go 
Buna rağmen gidişini görmek beni incitir.
 
Prepositions - Although he did nothing wrong, he was charged with fraud. 
Edatlar - Hiçbir yanlış bir şey yapmadığı halde sahtecilikle suçlandı.
 
Although this potential risks of acetylene, helium have not any of some risk. 
Asetilen gazının yanıklar açısından bu kadar potansiyel tehlikelerine karşın helyum gazının bu anlamda hiçbir tehlikesi yoktur.
 
Although there is controversy as to whether resilience is a characteristic, a process, or an outcome. 
Direnç gösterme bir özellik, bir süreç veya sonuç olup olmadığına gelince anlaşmazlık olmasına rağmen. 
 
Joseph Conrad - Although the quality of his work declined, he enjoyed increasing wealth and status. 
Joseph Conrad - Eserlerinin kalitesinde bir düşüş gözlense de, artan zenginliğinin ve yükselen makamının tadını çıkarıyordu.
 
Archery - Archery is a relatively safe sport, although injuries can still happen. 
Yaralanmalar olabilmekteyse de, okçuluk nispeten emniyetli bir spordur. 
 
Alfred was working too, although he was not very well and had fits of feverishness. 
Kendini çok iyi hissetmemesine ve arada sırada ateşi çıkmasına rağmen Alfred de çalışıyordu. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !